Binære relationer

Semiotik - Wikipedia, den frie encyklopædi

BEGYND AT TJENE NU
Præference - Wikipedia, den frie encyklopædi

Time Magazine 1989 Bush senior og Gorbatjov : Hvor Sovjetunionen i 60erne selvbevidst konkurrerede med USA om det teknologiske herredømme i rummet i en propaganda-koldkrig om hvilket politisk system der var det mest overlegne, sender 90erne den Sovjetiske kolos til tælling.

Ethvert tegn består af en triadisk relation imellem et objekt der repræsenteres (ikke nødvendigvis et fysisk objekt – men snarere en ide), et representamen som repræsenterer dette objekt i en bestemt henseende, og en interpretant som er resultatet af en fortolkning af tegnet. Derudover indgår det subjekt for hvem et tegn repræsenterer noget, og den kontekst eller den henseende ( the ground ) i hvilken relationen er gyldig.

Præferencer forklares ofte ud fra en forbrugers forhold til to forskellige varebundter, A og B, der hver især består af nogle varer og/eller tjenester . Forbrugerens præferencer drejer sig om, hvordan han rangordner varebundterne i forhold til hinanden. Der kan gælde, at

HANDEL MED BINÆRE OPTIONER
Litteratur og massekommunikation i 90erne - da-net.dk
EFTERLAD ET SVAR